Jobba som hyrläkare hos NGS Läkarbemanning.

Tidrapport och personalhandbok

Hämta din tidrapport

När den är ifylld, ge en kopia av tidrapporten till din kontaktperson på den enhet du är. Scanna tidrapporten och skicka till din konsultchef.  Tidrapporten skall vara oss tillhanda efter avslutad arbetsvecka dock senast den 5 i månaden för löneutbetalning den 25 i samma månad.  Eventuell övertid skall vara beordrad från uppdragsgivare.

Tidrapport Psykiatriska Tidrapport Plus Care

Personalhandbok

Vi är angelägna om att du ska få den beredskap som behövs för att göra ett bra arbete som hyrläkare. Handboken är till för att hjälpa dig en bit på vägen.

Läs personalhandbok
Rapportera dina arbetade timmar.