Omslagsbild

Primärvård

Bild

Jobba inom primärvården

NGS Läkarbemanning bemannar vårdcentraler i offentlig, privat eller digital regi. Vi har löpande behov i hela Sverige. Bland annat har vi, som ensam leverantör, det fulla ansvaret för bemanning av VG Närhälsans Jourcentraler, är rangordnade nr.1 i allmänmedicin på avtalen i de norra regionerna och har en långvarig och stark marknadsposition i både södra och mellersta Sveriges primärvård. Bidra med din specialitet där du behövs som mest, vi har uppdragen för dig!

Vi har uppdrag för:

  • Legitimerade läkare
  • ST-läkare
  • Allmänspecialister
  • Specialister inom annan specialitet med vana från primärvård

Kontakta oss