Omslagsbild

Hållbarhetsarbete

NGS är en hållbar koncern

NGS Läkarbemanning och NGS Group arbetar långsiktigt och ansvarsfullt och tillämpar arbetssätt och metoder som tar sin utgångspunkt i människors behov och önskemål hos såväl våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Som företag har vi ett särskilt ansvar att agera utifrån en hållbar grund. Våra värderingar och vår uppförandekod är viktiga verktyg som vägleder oss i det dagliga arbetet, samt i att leda och styra vår verksamhet på rätt sätt.

NGS värdeord uttrycks enklast i de två orden frihet och flexibilitet. Dessa två ord sammanfattar vår ambition och vilja att varje dag medverka till en modern och dynamisk arbetsmarknad – den arbetsmarknad som efterfrågas av alla de medarbetare som arbetar hos oss på NGS.

Vår organisation finns till för att på ett kvalitetssäkrat och effektivt sätt skapa möjligheter och lösa problem. Vi verkar i en tid då företag och ledande befattningshavare har ett ökat ansvar för hur vår planet ska lämnas över till nästa generation genom att vara mer medvetna om hur våra beslut påverkar framtiden. Med våra gemensamma ansträngningar tar vi vårt ansvar och gör det på ett strategiskt sätt inom fastställda ramar, med transparens och kvalitetssäkring.

NGS vill ta ansvar för en global och hållbar värld som efterlämnar tillgångar och möjligheter för framtida generationer. Vi tror att vi bäst bidrar genom att göra vår affär hållbar och växande genom att vi varje dag förser företag och organisationer med talanger och ledarskap. I vårt gemensamma hållbarhetsarbete vill vi medverka till uppfyllandet av de globala målen, eftersom vi vet att det spelar roll vad vi gör – varje dag, i alla sammanhang och överallt. NGS uppmuntrar till mer ansvarstagande och väljer att i 2017 års hållbarhetsredovisning utveckla hur vi kan påverka FN:s mål 8.

Vårt ansvar och hållbarhetsarbete utgår från tre centrala inriktningar; vårt ansvarsfulla företagande, vårt ansvar för miljön och vårt sociala engagemang.

Till NGS Hållbarhetsrapport
Bild

NGS Uppförandekod

NGS arbetar med och för människor. För oss är det av stor vikt att leva som vi lär genom att hålla en hög moral och etik i samtliga av våra relationer. Vi utför vårt arbete på ett ansvarsfullt, transparent, trovärdigt och konsekvent sätt samt motsätter oss all typ av korruption. Vi förväntar oss samma sak från alla parter som vi samarbetar med.

Till NGS Uppförandekod